Styrelsen

Sittande styrelse
Ordförande           Ingela Hagenfors
Vice ordf                Agneta Bergman
Sekreterare           Ullabritt Sundquist
Kassör                    Anna Hagsjö-Mossberg
1:e Dirigent           Per Svansbo
2:e Dirigent           Teddy Sundquist
Övriga ledamöter: Ulla Johansson, Gunnel Sundman, Anne-Lie Larsson
Medlem av orkesterns planerings grupp: Ulla Johansson, Teddy Sundquist