Om orkesterföreningen

Varje måndagskväll samlas vi, ungdomar och vuxna i varierande åldrar för att spela tillsammans. Orkestern består av ”hobby-musikanter”, elever från Kulturskolan samt musiklärare. Repertoaren består av alltifrån symfoniska verk och solokonserter till populärmusik. Vi övar flitigt inför de konserter och framträdanden som ligger framför oss, men vi hinner även att umgås tillsammans och har därför en mycket god sammanhållning.

Historia
Kumla-Hallsbergs Orkesterförening bildades våren 2007 sedan Kumla Musiksällskap och Hallsbergs Orkesterförening gått samman till en orkester. Vi fick på detta sätt en större och bredare orkester och en förhoppningsvis större publik. Idag är vi cirka 30 personer som spelar tillsammans under ledning av dirigent Per Svansbo.

De tidigare orkestrarna har en lång historia. Kumla Musiksällskap bildades första gången 1933. Orkestern tog timeout 1952 och nybildades igen 1973, då under ledning av Jan Nilsson och senare Göran Melander.

Hallsbergs Orkesterförening har funnits ungefär lika länge men delvis under annat namn. Där nämns en man vid namn Sohlman och där fanns under många år Olof ”Strauss” Persson.

Inom den kommunala orkestern, Hallsbergs Orkesterförening, verkade Börje Stålhammar och från 1977 Th Edward Sundquist. Åren innan orkestrarna började sitt samarbete dirigerade Henric Lundberg.

Sedan hösten 2011 har ett samarbete med Örebro Orkesterförening etablerats som pågår än idag.