Repschema inför konserterna i april samt Reflections ur repertoaren

v11 9/3 Alfvén till kl. 20.00, årsmöte
v12 16/3 Alla stycken med Tommy
v13 23/3 Alfvén, valda delar ur dragspelsrepertoaren
v14 30/3 Alfvén, alla stycken med Tommy, ev. extramusiker
v15 6/4 Påskledigt
v16 13/4 Påskledigt
v17 20/4 Konsert programmet med extramusiker
v17 25/4 Konsert Sockenkyrkan 18.00, samling 15.00
v17 26/4 Konsert Längbro kyrka 18.00, samling 16.30
v18 27/4 Ledigt

Reflections