Uppstartsmöte

Styrelsen samt programrådet skall ha ett gemensamt möte måndag 7 sept kl. 19.00 i Vialundsskolan.

Där ska det diskuteras hur vi ska kunna starta upp verksamheten igen på ett säkert sätt.
Styrelserna återkommer med mer information efter mötet.